Najnowsze artykuły

sobota, 28 lutego 2015

Wzywam burmistrza na debatę!

Likwidacja szkół, fermy norek, farmy wiatrakowe, specjalna strefa ekonomiczna, remont dróg, brązowa woda, brak płynności finansowej, brak mieszkań socjalnych,

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć co nas czeka!


Gmina Pełczyce Razem jest jedynym pracowitym Klubem Rady Miejskiej w Pełczycach. Staramy się wprowadzić nową jakość w życie samorządowe, bo chodzi o to, że Gminy nie utrzymamy pustymi projektami, pobożnymi zamierzeniami. Mieszkańcy potrzebują konkretnych odpowiedzi na ich zapotrzebowania a obowiązkiem Gminy jest zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców.

Mimo oporu stawianego przez burmistrza, Rada Miejska musi działać bo z tego jest rozliczana przez mieszkańców. Dlatego Klub Gmina Pełczyce Razem postanowił zwrócić Radzie Miejskiej jej właściwą rolę stanowiącą w życiu Gminy, jednocześnie ściśle współpracując z mieszkańcami.

Nie pogodzimy się z bierną rolą, do której urzędujący burmistrz w zmowie z przewodniczącym Rady chce relegować Radę Miejską. Nasza Gmina ma ogromne problemy finansowe, które uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie a przede wszystkim znajduje się w głębokim kryzysie społecznym, który odzwierciedla się odpływem ludności.
Jesteśmy coraz bardziej przekonani, że obecny burmistrz nie został wybrany przez wyborców faktycznie zamieszkujących w naszej gminie. Dzisiaj po kilku miesiącach od listopadowych wyborów mówi się głośno o ściągnięciu do Pełczyc na wybory ludzi jeszcze tylko formalnie zameldowanych w Pełczycach, którzy na co dzień żyją bardzo daleko stąd i którym jest obojętny los naszej miejscowości.
Ten wybór został dokonany kosztem naszych mieszkańców. Nawet najbardziej żelazny elektorat obecnej władzy przejrzał na oczy. Wśród sołtysów, którzy niedawno podpisali apel poparcia dla obecnego burmistrza, mało tych którzy obronili swoje stanowiska, niektórzy sami zrezygnowali świadomi, że współpraca z Klukiem jest szkodliwa dla własnego dobrego imienia i dla dobra swoich miejscowości. Organy nadzoru wytknęły szereg naruszeń prawa, za które odpowiedzialność ponosi burmistrz. Jedyny organ, który może dzisiaj stawiać się po stronie mieszkańców jest Rada Miejska, dlatego jej przewodniczący postanowił jej nie zwoływać. Boją się merytorycznego podejścia Klubu Gmina Pełczyce Razem. Wiedzą, że nie damy podeptać prawa mieszkańców i mamy za jedyny cel trwałą poprawę i podnoszenie jakości życia w Gminie Pełczyce. Wiedzą, że my potrafimy dużo lepiej od nich administrować tą gminą i dlatego mają to nam uniemożliwić. Bo dla nich najważniejszym jest utrzymać układ i żywić go rozdysponowując z naszych pieniędzy w taki sposób, iż z tego mogliby mieć pożytek indywidualny i partyjny.
Mimo, iż od kompetycji wyborczej minęły już 3 miesiące, Kluk nie wywiązał się z żadnej ze swoich obietnic, nawet teraz głośniej obiecuje. Naszym kosztem zleca projekty, ogłasza przetargi, obiecuje... bez pokrycia! Wszystko po to by otumanić mieszkańców by nie patrzyli na autentyczne świństwo, które konsumuje się w naszej gminie w postaci farm wiatrakowych i ferm norek, które z lepszą jakością życia mieszkańców nie mają nic wspólnego.
Jeszcze raz wzywam i zapraszam Pana Mirosława Kluka do debaty publicznej na temat losu naszej gminy! Mieszkańcy mają prawo bezpośrednio usłyszeć co nas czeka a nie żyć w niewiedzy, kłamstwie i nadziei! Mam nadzieję, że z silnej pozycji urzędującego burmistrza nie brakuje mu odwagi by teraz przyjąć wezwanie na debatę publiczną z szefem opozycji! Zaproszenie mu sformalizuję oficjalnie na następnej sesji Rady Miejskiej w Pełczycach w obecności wszystkich radnych, w takich sposób, iż nie będzie mógł się opierać, klasycznie mówiąc, że nic nie wiedział!

Carlo Paolicelli
Przewodniczący Klubu Radnych
Gmina Pełczyce Razem


piątek, 6 lutego 2015

MINISTERSTWO ODRZUCIŁO WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE REMONTU KOŚCIOŁA W BOLEWICACH

Wniosek Parafii w Pełczycach w sprawie remontu Kościoła w Bolewicach nie otrzymał dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny odmówił dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach na stropie i na ścianach w Kościele w Bolewicach w ramach priorytetu: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków. 

czytaj więcej: Pełczyce24.pl

wtorek, 3 lutego 2015

Oferta pracy


MIAŻDŻĄCY RAPORT RIO

Czego obawia się burmistrz Mirosław Józef Kluk w protokole z kontroli RIO? ... Dokument na stronie Urzędu Gminy nie został zamieszczony. W okresie od 15 września do 10 października 2014 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej w zakresie poziomu zadłużenia Gminy Pełczyce. Wyniki kontroli dają wiele do myślenia. Ten dokument publiczny jest najzwyczajniej utajniony! Dlaczego?

czwartek, 22 stycznia 2015

Stanowisko ws. afery przewozowej

Uczestniczyłem wczoraj w spotkaniu ws. afery przewozowej, zorganizowanym przez ZS w Lubianie. Przekonałem się, że dzieci i ich rodzice słusznie domagali się wyjaśnienia sprawy, jak i również przekonałem się, że niesprawiedliwie opinia publiczna obciążyła odpowiedzialnością właściciela firmy przewozowej, który w tym przypadku był jednocześnie kierowcą autobusu. Do zadań przewoźnika należy bowiem bezpieczny transport uczniów do szkoły i z powrotem. Z tych obowiązków nasze lokalne przedsiębiorstwo przewozowe Andrzeja Kniaziewicza wywiązało się zawsze w sposób nienaganny. Pilnowanie tego co się dzieje na pokładzie autobusu należy do szkoły, która ma zatrudnionego opiekuna do tych zadań. Niestety w tym przypadku coś zawiodło: szkoła nie ma wypracowanych standardów ws. transportu dzieci i zawiodła natychmiastowa reakcja ze strony opiekuna, który nie wiedział jak postąpić w tym przypadku! Autokar zastosowany do potrzeb przewozu dzieci jest autokarem turystycznym firmy Kniaziewicz, który świadczy usługi przewozowe również dla dorosłych i ta płyta zawierająca film Monster's ball -nieodpowiednia dla dzieci- była właśnie pozostałością po wcześniejszych podróżach turystycznych i została włożona do czytnika dvd -bez wiedzy właściciela pojazdu- przez osobę, która naprawiła system audiowizualny. Kierowca nie ma w swoim polu widzenia ekranu, który nadaje wideo, ale opiekun tak! Opiekun miał natychmiast zareagować już kiedy płyta się uruchomiła. Nie podlega dyskusji, że żaden film nie powinien być wyświetlany w obecności uczniów jeśli nie zostało to uzgodnione z kadrą pedagogiczną! Brak reakcji ze strony opiekuna jest proporcjonalny z jego brakiem doświadczenia, skoro pracuje na tym stanowisku zaledwie od kilku miesięcy. Ale również brak opracowania odpowiedniej instrukcji ze strony Szkoły! Otrzymałem zapewnienie od pana dyrektora ZS w Lubianie, Pawła Wilka, że będą bezzwłocznie opracowane standardy, które zobowiążą opiekuna do utrzymania ścisłego kontaktu z dyrekcją szkoły i rodzicami dzieci po to by zagwarantować, iż takie przypadki więcej się nie powtórzą! Ja z mojej strony będę dalej monitorować tę sytuację po to by zapewnić, że będą podjęte rozwiązania konkretne i długotrwałe.

Carlo Paolicelli
Radny RM w Pełczycach


piątek, 28 listopada 2014

Tragiczny koniec kampanii wyborczej: Kluk pcha kolejne wiatraki

Dzisiaj 28 listopada, o godz. 13.30, pojawiło się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej -BIP-Pełczyce- obwieszenie burmistrza Pełczyc RRO.6220.12.2014r. z dnia 27.11.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę „Zespołu elektrowni wiatrowych Pełczyce II”. Inwestor: GM Wind Sp. z o.o., ul. Juwenalisa 24, 60-461 Poznań. Mieszkańcom dano dość krótki termin by zapoznać się z dokumentacją czyli tylko 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Na zebraniu naszego Komitetu w Chrapowie, zapadły pytania od mieszkańców czy będą budowane nowe wiatraki, obecni wśród mieszkańców przedstawiciele PSL-u zaprzeczyli, jednak nasi eksperci stwierdzili, że obecna ilość wiatraków nie uzasadniałaby wielkość ekonomiczną inwestycji więc nachodziła uzasadniona obawa, że to były tylko początki.
Jednak nie przypuszczaliśmy, że wbrew jakiejkolwiek przyzwoitości, pan Mirosław Kluk, niebędący już pełnoprawnym burmistrzem (po 21 listopada pełni on tylko funkcje zredukowane do zwykłego zarządu do czasu rozstrzygnięcia wyborów), mógłby się dopuścić podpisania takiego aktu, który z całą pewnością nie należy ani do aktów pilnych ani do aktów koniecznych.
Przeraża nas sposób pchania tematu wiatraków prawie na siłę! Czemu Kluk tak to załatwił szybko jeszcze przed wyborami? Jaki ma w tym interes? Żaden burmistrz, nawet w Choszcznie, nie dopuścił się do takiego pośpiechu przedwyborczego, bez słuchania głosu mieszkańców i bez możliwości zaciągnięcia opinii Radnych, którzy nie mogą jeszcze urzędować przed ślubowaniem!
Jak na razie wiemy tylko, że działanie Kluka popiera sołtys wsi Chrapowo Henryk Ciepłuch, który podpisał się -nadużywając pieczątki urzędowej- pod apelem sołtysa Wsi Lubiana o udzielenie poparcia staremu burmistrzowi.
Mirosław Kluk przegiął!
My wszyscy jesteśmy również za energią alternatywną pod warunkiem, że wiatraki są postawione w bezpiecznej odległości od miejsca zamieszkania ludzi czyli o co najmniej 3 km do terenów zabudowanych! 
Czy pan Kluk, który dzisiaj lekceważy głos mieszkańców, ekspertów, Naczelnej Izby Kontrolnej, bierze odpowiedzialność za szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska? Ten kto troszczy się o dobro mieszkańców i dobro gminy tak nie może się zachowywać! To jest poniżej godności! To jest działanie na szkodę ludzi mieszkających w naszej gminie!

Carlo Paolicelli
Radny Rady Miejskiej w Pełczycach
Kandydat na Burmistrza Pełczyc


Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)

Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)
Sondaż dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4 marca. Zrealizował go Instytut Badania Opinii Homo Homini. Badanie preferencji politycznych prowadzone jest metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI – Computer Aided Telephone Interview) na probie losowo-kwotowej stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby to przynajmniej 1067 jednostek w jednym pomiarze.

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego
Dołącz do akcji i zaproś znajomych: forum.pelczyce@gmail.com
Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Zasady licencji: - Pełna treść licencji - Podsumowanie licencji Kontakt z redakcją: forum.pelczyce@gmail.com