Najnowsze artykuły

sobota, 26 lipca 2014

Wygaszenie mandatu radnego Lesława Śliżewskiego zgodne z prawem

http://forum-pelczyce.blogspot.com/2013/02/od-radio-blog-choszczno-forum-tv.html
Wojewoda zachodniopomorski postąpił zgodnie z prawem wygaszając mandat radnemu Lesławowi Śliżewskiemu. Wczoraj skargę byłego radnego na zarządzenie zastępcze wojewody oddalił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Lesław Śliżewski był radnym Rady Powiatu w Choszcznie. W 2011 roku został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W związku z tym, że zgodnie z prawem osoby karane nie mogą pełnić funkcji radnego, rada powiatu po otrzymaniu wyroku sądu powinna była wygasić mu mandat. Radni nie podjęli uchwały w tej sprawie, a także pozostawili bez odpowiedzi wezwanie wojewody z maja 2012 r. Ze względu na brak działań rady 19 czerwca 2012 r. wojewoda zachodniopomorski, jako organ nadzoru wydał zarządzenie zastępcze w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Lesława Śliżewskiego.Radny zaskarżył zarządzenie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Postępowanie przed sądem trwało ponad 2 lata, ponieważ Lesław Śliżewski wielokrotnie składał wnioski formalne, które uniemożliwiały rozpoczęcie procesu.


ZUW SZCZECIN

piątek, 25 lipca 2014

PILNE!!!

PILNE!!!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził wygaśnięcia mandatu radnego powiatowego Lesława Śliżewskiego. Przyczyna wygaśnięcia mandatu to popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. Wyrok sądu jest prawomocny.

 

...szukają głupiego


Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)

Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)
Sondaż dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4 marca. Zrealizował go Instytut Badania Opinii Homo Homini. Badanie preferencji politycznych prowadzone jest metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI – Computer Aided Telephone Interview) na probie losowo-kwotowej stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby to przynajmniej 1067 jednostek w jednym pomiarze.

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego
Dołącz do akcji i zaproś znajomych: forum.pelczyce@gmail.com
Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Zasady licencji: - Pełna treść licencji - Podsumowanie licencji Kontakt z redakcją: forum.pelczyce@gmail.com