Nowa inicjatywa Radny Klubu Gmina Pełczyce Razem: Zgłoś propozycję do Budżetu

Radni z Klubu Gmina Pełczyce Razem postanowili popierać oddolne wnioski mieszkańców dotyczące realizacji zadań własnych Gminy, do przedstawienia w toku prac nad budżetem. (...)

Znamy kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Rok szkolny zacznie się tradycyjnie 1 września, tym razem we wtorek. Dwie przerwy świąteczne w zajęciach szkolnych: zimowa (23-31 grudnia 2015 r.) i wiosenna (24-29 marca 2016 r.) oraz maturę tuż po majowym weekendzie przewiduje kalendarz na rok szkolny 2015/2016 opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. (...)

Posiedzenie Komisji Rolnictwa

Na wniosek klubu Gmina Pełczyce Razem, 20 sierpnia br. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa w tej kadencji. (...)

ŚMIERDZI WSZĘDZIE: OLEWAJĄ MIESZKAŃCÓW!

Od 48 h na terenie wsi Bolewice i Przekolno, powietrze zrobiło się bardzo ciężkie. Kilku rolników, którzy zostali zidentyfikowani przez mieszkańców „nawożą” pola po zbiorach padliną, gnojowicą, substancjami czynnymi, które emanują straszny fetor zwłaszcza, iż nasza gmina jest pod wpływem rekordowych upałów i wysokiego ciśnienia.

OHZ LUBIANA SIĘ ZWIJA

Po Brzycznie, Płotnie, Bolewicach, teraz Agencja Nieruchomości Rolnej dalej sprzedaje grunty ośrodka hodowli zarodowej, tym razem w obrębie Boguszyn a dokładnie w Puszczynie gdzie mieszka prezes OHZ Stanisław Dycha.

Śmierdząca sprawa

Mieszkańcy Bolewic protestują przeciwko planom budowy kompostowni osadów ściekowych (przywiezionych z zagranicy!!!)! ‪‎Carlo Paolicelli‬: "Będziemy używać wszelkich możliwych sposobów zgodnych z prawem by tą inwestycję zablokować. Bo my tu żyjemy i na pewno stąd się nie wyprowadzimy!"

Andrzej Dycha nowym ambasadorem Polski w Nigerii

Andrzej Dycha - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii, w Republice Beninu, Republice Gwinei, Republice Kamerunu, Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Republice Sierra Leone oraz w Republice Togijskiej.

Ostatnie komentarze

wtorek, 1 września 2015

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnegoZ okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2015/2016 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Wszystkim naszym Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. 

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Carlo Paolicelli
Radny RM - Sołtys Bolewic

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Nowa inicjatywa Radny Klubu Gmina Pełczyce Razem: Zgłoś propozycję do Budżetu- Ogłoszenie -


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu gminy Pełczyce na rok 2016, Radni z Klubu Gmina Pełczyce Razem postanowili popierać oddolne wnioski mieszkańców dotyczące realizacji zadań własnych Gminy, do przedstawienia w toku prac nad budżetem.

Każdy mieszkaniec naszej gminy może wysyłać własne propozycje pod adresem: gminapelczycerazem@gmail.com

Radni Klubu Gmina Pełczyce Razem, służą pomocą w redagowaniu propozycji przedsięwzięć przez Państwo zaproponowanych.

Propozycje można składać do 9 września 2015 r.

dr. Carlo Paolicelli
Przewodniczący Klubu Radnych Rady Miejskiej
Gmina Pełczyce RazemDo zadanie własne gminy należą sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOIM RADNYM:
Adam Łyszyk, Jan Iwańczyk, Longin Psuja, Carlo Paolicelli


czwartek, 20 sierpnia 2015

Znamy kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Rok szkolny zacznie się tradycyjnie 1 września, tym razem we wtorek. Dwie przerwy świąteczne w zajęciach szkolnych: zimowa (23-31 grudnia 2015 r.) i wiosenna (24-29 marca 2016 r.) oraz maturę tuż po majowym weekendzie przewiduje kalendarz na rok szkolny 2015/2016 opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Ferie zimowe zaplanowano w okresie 18 stycznia – 28 lutego 2016 r., odbędą się w czterech terminach. Dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego rozpoczną się 18 stycznia, zakończą 31 stycznia. Od 25 stycznia do 7 lutego ferie zimowe będą mieć dzieci z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Uczniowie z województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, wyjadą na zimowiska w terminie od 1 do 14 lutego. Ostatni wolne od szkoły (15-28 lutego) będą mieli uczniowie z woj.: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. 

Sprawdzian w szkołach podstawowych przewidziano 5 kwietnia. Ewentualna poprawka – 2 czerwca. Gimnazjaliści z części humanistycznej sprawdzą się 18 kwietnia, z części matematyczno-przyrodniczej 19 kwietnia, a z języków obcych – 20 kwietnia. Dodatkowe terminy z poszczególnych egzaminów: 1, 2 i 3 czerwca. Część ustna matury zdawana będzie od 4 do 27 maja, pisemna – od 4 do 21 maja. 

Zakończenie zajęć w ostatnich klasach liceów i techników przewidziano na 29 kwietnia. We wszystkich pozostałych klasach i szkołach zakończenie 24 czerwca. Przerwa wakacyjna rozpocznie się 25 czerwca, zakończy – 31 sierpnia 2016 r.

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

środa, 19 sierpnia 2015

Posiedzenie Komisji RolnictwaNa wniosek klubu Gmina Pełczyce Razem, 20 sierpnia br. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa w tej kadencji. Głównymi tematami obrad będą: analiza problemu występowania barszczu sosnowskiego na terenie gminy, analiza zastosowania nawozów tzw. naturalnych w rolnictwie oraz problematyka związana z niepokojącą utylizacją niebezpiecznych odpadów w tym azbestu na gruntach rolnych.

Przypominamy, iż posiedzenia komisji Rady Miejskiej są jawne czyli każdy z zainteresowanych mieszkańców naszej gminy może uczestniczyć w jej obradach i zgłaszać wnioski, postulaty i zapytania do Radnych.


piątek, 14 sierpnia 2015

OHZ LUBIANA SIĘ ZWIJA

Po Brzycznie, Płotnie, Bolewicach, teraz Agencja Nieruchomości Rolnej dalej sprzedaje grunty ośrodka hodowli zarodowej, tym razem w obrębie Boguszyn a dokładnie w Puszczynie gdzie mieszka prezes OHZ Stanisław Dycha.

Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości (sprzedawane łącznie w ramach jednej pozycji przetargowej) położone w obrębie 0007 Boguszyny, gm. Pełczyce o łącznej pow. 57,3783 ha, w tym: - nieruchomość Zasobu WRSP, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 174 i 176/20 o łącznej pow. 55,9400 ha, oraz nieruchomość Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. z/s w Lubianie, zabudowana budynkiem gospodarczym, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 176/10 o pow. 1,4383 ha. Cena wywoławcza 1 758 300.00 zł.

Według naszej informacji wkrótce mogą się pojawić inne oferty prywatyzacji gruntów ohz-owskich. Czy jest to sposób na ciche wygaśnięcie spółki?

Na razie wygląda na to, że przed październikowymi wyborami działacze PSL chcą zabezpieczyć swoje interesy bo wiedzą, że nastąpi zmiana. Jeszcze w 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość bowiem spróbowało usunąć Stanisława Dychę ze stanowiska prezesa OHZ na podstawie udokumentowanych zarzutów wobec jego sposobu prowadzenia spółki.

Przypominamy dodatkowo, iż OHZ Lubiana od wielu lat jest zwolniona z podatku rolnego przez burmistrza Pełczyc w wysokości przybliżonej do rocznych poborów prezesa. Dalsza sprzedaż gruntów wyłączonych z produkcji może doprowadzić do zmniejszenia wartości ekonomicznej spółki i otworzyć drogę na jej prywatyzację. OHZ w aktualnym składzie jest ostatnim państwowym gospodarstwem rolnym w zachodniopomorskim i jego cicha likwidacja może doprowadzić do nieobliczanych skutków społecznych wśród mieszkańców północnej części naszej gminy.


Jakby nie było przetarg został rozpisany. Jeśli ktoś marzy o własnym rancho w kolonii skąd pochodzą prezesi, ministrowie i ambasadorowie może skorzystać z oferty zamieszczonej na stronie internetowej agencji pod linkiem: http://www.anr.gov.pl/service-broker-portlets/DownloadServlet?inline=true&topicId=787655&repositoryId=default-repository&attachmentId=520755&fileSize=130400&fileName=Lubiana%20Boguszyny%20Wykaz.pdf


czwartek, 13 sierpnia 2015

HAKERZY ATAKUJĄ PEŁCZYCKĄ SZKOŁĘ

Stronę internetową Zespołu Szkół w Pełczycach zaatakowali hakerzy. Tzw. „Bezpiecznie Przeglądanie Google” czyli największa policja internetowa na świecie, zablokowała stronę Zespołu Szkół w Pełczycach jako stronę stanowiącą zagrożenie. 

Według Google inc. Strona, zspelczyce.pl, działa na serwerach, na których nastąpiło włamanie hakerów. Osoby atakujące stronę www.zspelczyce.pl próbują zainstalować na komputerze odwiedzających niebezpieczne programy, których celem jest wykradanie danych (na przykład zdjęć, haseł, wiadomości czy numerów kart kredytowych). W ciągu ostatnich 90 dni Google przetestował w tej witrynie 22 stron. Wyświetlanie 18 z nich spowodowało pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania bez zgody użytkownika. Witryna ta po raz ostatni była odwiedzana przez Google 13 sierpnia 2015r., a po raz ostatni znaleziono w niej podejrzane treści 8 sierpnia. Złośliwe oprogramowanie obejmuje 10 tzw. „trojans”, najgroźniejsze oprogramowania złośliwe w sieci. Udane zainfekowanie spowodowało pojawienie się na komputerze docelowym średnio 5 nowych procesów. Strona szkolna zawiera dane wrażliwe jak zdjęcia dzieci, dane osobowe itp. i jest niepokojące, iż problem w ciągu 90 dni nie znalazł rozwiązania. W odpowiedzi, które otrzymałem od Google, atak hakerów pochodziłby z niebezpiecznej strony z Republiki Czeskiej i Rosji. 


poniedziałek, 10 sierpnia 2015

ŚMIERDZI WSZĘDZIE: OLEWAJĄ MIESZKAŃCÓW!

Od 48 h na terenie wsi Bolewice i Przekolno, powietrze zrobiło się bardzo ciężkie. Kilku rolników, którzy zostali zidentyfikowani przez mieszkańców „nawożą” pola po zbiorach padliną, gnojowicą, substancjami czynnymi, które emanują straszny fetor zwłaszcza, iż nasza gmina jest pod wpływem rekordowych upałów i wysokiego ciśnienia. Niestety w XXI wieku istnieją jeszcze tacy ludzie którzy dosłownie olewają innych. Ci którzy dopuszczają się takich czynów bezwzględnie zasługują na miano chamów! Nie są rolnikami, bo rolnikami są ci którzy starają się produkować zdrową żywność i szanują środowisko, do tej kategorii nie zaliczają się bezwątpliwie ci, którzy zatruwają ziemię i powietrze, raczej są wulgarnymi wyzyskiwaczami. 
Łamią prawo o ochronie środowiska ale łamią również zasady współżycia społecznego. Są wulgarnymi bandytami i jako tacy powinni być traktowani przez wymiar sprawiedliwości. Lokalna Policja ma ręce pełne roboty ze względu na mnóstwo zgłoszeń otrzymanych przez zbulwersowanych mieszkańców, którzy są zmuszeni do trzymania zamkniętych okien mimo tych upałów. Delikwenci ponoć posiadają zezwolenie na zastosowanie tych ścieków na pola ale nie dostosowują się do wymaganych przepisów co do pory i warunków nawożenia. Szkoda mówić, że urząd gminy przeze mnie poinformowany dzisiaj rano, okazał się całkowicie bezskuteczny w działaniu. W następnych dniach opublikuję dane tych delikwentów trucicieli by każdy mógł ich nazwać po imieniu.

Carlo Paolicelli