Najnowsze artykuły

sobota, 19 lipca 2014

KLUK POMYLIŁ PEŁCZYCE ...Z REPUBLIKĄ BANANOWĄ

PEŁCZYCE - Do 31 grudnia 2013 roku, gmina posiadała 24 miliony 626 tysięcy 780 złotych i 70 groszy zadłużenia, dziura budżetowa równa 2.293.846,79 zł. 3 kwietnia 2014 r. emitował 12 milionów obligacji by rolować odsetki od kredytów już przeterminowanych. Wykup obligacji rozpoczyna się po upływie 6 lat od daty emisji. Na sesji absolutoryjnej z 12 czerwca, oprócz radnych Lucjana Bila z PiS-u i Adama Łyszyka – którzy w tej kadencji tropili wiele nieprawidłowości ekipy rządzącej- reszta się nie odzywała, nie miała pytań, nie miała postulatów mimo, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii dotyczącej wykonania budżetu skierowała do Rady Miejskiej w Pełczycach pismo, z którego wynikało, iż parametry ustawy o finansach publicznych zostały grubo przekroczone przez burmistrza Kluka. Dla radnych nie liczyła się jednak uchwała Izby kontrolnej ale bardziej puste słowa Mirosława Kluka, który poświadczając nieprawdę powiedział: „Zapewniam, że budżet został wykonany zgodnie z prawem czyli ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządowych oraz ustawą o samorządzie gminnym”. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie była jednak innego zdania stwierdzając, iż budżet został wykonany w sposób „niezgodny z przepisami wynikającymi z art. 44 i 170 ustawy o finansach publicznych”. Dlaczego reszta ra-dnych, którzy posiadali treść uchwały kolegium RIO, i przypuszczamy, iż potrafią czytać po polsku ze rozumieniem, nie zareagowała na fałszywe zapewnienia burmistrza Pełczyc? [...]

Czytaj więcej w bieżącym wydaniu papierowym dwutygodnika Trybuna Zachodnia już w punktach sprzedaży prasy na terenie całego powiatu choszczeńskiego. 


wtorek, 15 lipca 2014

ROLUJE ZADŁUŻENIA I ZAMIATA POD DYWAN

PEŁCZYCE ROLUJE ZADŁUŻENIA I ZAMIATA POD DYWAN

PEŁCZYCE – Od początku 2014 roku znacząco pogorszyła się sytuacja finansowa Gminy Pełczyce. Uchwała Budżetowa na rok 2014 zakładała nadwyżkę budżetową przeznaczoną do wpłacenia wcześniejszych zobowiązań. Jednak plany Burmistrza się nie powiodły. M.in. zakładały sprzedaż działek wchodzących w majątek gminy oraz sprzedaż sieci wodnokanalizacyjnej za 17 milionów złotych. Na tak szalony pomysł nie dało się znaleźć żadnego kontrahenta i Gmina utraciła swoją płynność finansową, tak że już na początku roku 2014 zapożyczyła się na dodatkowe 4,5 miliona złotych na wydatki bieżące w Banku Spółdzielczym w Barlinku, zastawiając właśnie rurociągi miejskie. To kredyt krótkoterminowy do spłacenia w tym samym okresie budżetowym, w którym został uruchomiony, ponieważ gmina Pełczyce już w 2012 roku zatraciła swoją zdolność kredytową z powodu nadmiernego zadłużenia sięgającego 93,2% w stosunku do ogółu dochodów. Inwestycje prowadzone przez ostatnie lata przez Burmistrza Kluka okazują się być niedochodowe i niecelowe. W Pełczycach nie bywają turyści a co gorzej ubywają mieszkańcy. Na początku ostatniej kadencji Mirosława Kluka w 2010 roku gmina liczyła ich ponad 8160 teraz nieco 7970 według danych oficjalnych z ewidencji ludności. Jednak taka liczba jest tylko „oficjalna” i dotyczy ludzi formalnie zameldowanych. Bardziej obrazowa jest liczba osób faktycznie zamieszkałych w Gminie, którą -uwzględniając zmiany tymczasowe- możemy wyczerpać z danych dotyczących płatników opłat śmieciowych i wynosi około 7200 mieszkańców. To znaczy, że w rzeczywistości w ostatnich latach mogłoby wyemigrować z powodów zarobkowych, aż ok. 1 tys. mieszkańców Pełczyc, którzy sprowadzili się do większych miast i część z nich zagranicę. Ludzie w wieku produkcyjnym -i nie tylko młodzi ludzie- nie rokują nadziei na poprawę warunków życia w Gminie. Wobec tej sytuacji przedstawiciele opozycji od wielu lat mówią o konieczności podjęcia działalności naprawczych i o niezbędnych reformach organizacyjnych, które według ich wyliczeń spowodowałyby uzdrowienie finansów publicznych i nastawienie pro-rozwojowe. Jednak każda reforma stanowi zagrożenie wyborcze dla obecnego włodarza, który utrzymuje się na stanowisku od 1990 roku, właśnie dzięki umiejętności rozdania etatów i wykonania prac pokazowych, bez przywiązania szczególnej uwagi do przyszłości tej Gminy. Przejaw tego sposobu rządzenia jest konsekwentnym zubożeniem Pełczyc i przerażającą emigracją. Nie ma co się dziwić jeśli udział gminy w podatku dochodowym spada, i więcej jest tych działalności gospodarczych, które zamykają niż te które otwierają się. Na sesji Rady Miejskiej w Pełczycach odbytej się 3 kwietnia, Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk stawiał kolejny raz na obligacje by uratować stan finansów Gminy, która nie ma lepszej sytuacji od Recza czy Rewalu. Emisja obligacji w konkretnym przypadku jest równoznaczna jak zaciągnięcie długu na znacznie dłuższy czas niż w przypadku finansowania przez kredyt. Uchwała ta określa wartość obligacji w wysokości 12 mln złotych na piętnaście lat tj. do 2029 roku. Przez pierwsze lata po emisji, jednostka samorządu terytorialnego będzie pokrywała wyłącznie koszty odsetek, a wykup kapitału rozpoczyna się dopiero po 6 latach. Wykup ten ma być sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetowej. Przeznaczenie tych 12 milionów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i nie na inwestycje, które mogłyby przynosić jakiś dochód, powoduje że bezbolesne wykupienie obligacji jest bardziej nierealne. Warto wziąć też pod uwagę demografię, czy rzeczywiście za te 6 lat przybędzie mieszkańców o tyle więcej, że wpływy do budżetu gminy będą znacząco wyższe? Pełczyce oprócz czysto propagandowej strefy ekonomicznej nic nie zrobiły do tej pory w kierunku rozwoju gospodarczego, stąd -bez zmian strukturalnych- wysoki poziom bezrobocia nie będzie spadał i atrakcyjność, jako miejsca osiedlenia się, nie będzie rosnąć. Już w pierwszej perspektywie emisji obligacji, która upłynie w tym roku, miejscowi włodarzy obiecali stworzyć „San Francisco” gdzie w turystyce mogło znaleźć pracę większość mieszkańców, ale się nie udało i na końcu decydowali się na rolowanie długu. Również teraz szanse są niestety spore, iż sprawa się nie uda. Już 3 kwietnia, Radni koalicji PSL-SLD uchwalili nową wieloletnią prognozę finansową, która zakłada rekordowe zwiększenie podatków o ponad 1,100 milionów złotych w roku 2015 i tak dalej aż do ponad 2,600 milionów złotych w kolejnych sześciu latach. Wszystko wskazuje na to, iż przez wiele lat mieszkańcy Gminy Pełczyce będą zjadać tę nieświeżą żabę.

niedziela, 18 maja 2014

„Liczą się tylko świnie przy korycie” – tak w Wolinie powitano działaczy PSL.


Zupełnie inaczej wyobrażał sobie burmistrz oraz wojewódzcy i powiatowi działacze PSL dzisiejsze obchody Święta Ludowego w Wolinie. Grupa mieszkańców postanowiła wyrazić swoją dezaprobatę w kwestii poczynań Eugeniusz Jasiewicza i przygotowała transparent z logiem PSL, burmistrzem z paskiem na oczach i napisem „Liczą się tylko świnie przy korycie” oraz „Chwastom, korupcji, nepotyzmowi, patologii – NIE”.
Uroczystości pod patronatem Jarosława Rzepy wicemarszałka województwa (PSL), Eugeniusza Jasiewicza burmistrza Wolina (PSL) oraz przewodniczącego ludowców na powiat kamieński rozpoczęły się mszą świętą. Zaraz po niej korowód działaczy i mieszkańców skierował się ku wolińskiemu amfiteatrowi. Jakież było zdziwienie organizatorów, kiedy po rozpoczęciu, kilku mieszkańców rozwinęło dwa transparenty – „Liczą się tylko świnie przy korycie”, „Chwastom, korupcji, nepotyzmowi, patologii – NIE”. 

wtorek, 11 marca 2014

Z okazji Dnia Sołtysa składamy życzeniaFunkcja Sołtysa ma wiekową tradycję. Sołtys na co dzień zajmuje się sprawami swoich lokalnych społeczności, rozwiązuje ich problemy. Jest dobrym gospodarzem, którego mieszkańcy wsi darzą zaufaniem. Sołtysi starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi pełniąc służbę dla dobra innych, która daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizację do dalszych starań na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy. Sołtysi są również głównymi reprezentantami władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym. Funkcja Sołtysa, o której mowa, ma wielowiekową tradycję, ma też swój „dzień” - 11 marca.
 
Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Sołtysom i Sołtyskom z terenu naszej gminy.

Życzymy pełnej wzajemnego zrozumienia współpracy z mieszkańcami, zadowolenia z osiąganych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom, pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wielu powodów do uśmiechu na co dzień.

                                                                                        
                                                                                                Forum Blog Pełczyce 

sobota, 8 marca 2014

Życzenia na Dzień Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom,
a w szczególności Mieszkankom Gminy Pełczyce życzenia wszelkiej
pomyślności oraz satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym. Niech uśmiech
na twarzy, szczęście i pogoda ducha towarzyszą Wam każdego dnia.

Forum Blog Pełczyce
środa, 5 marca 2014

Znamy listy kandydatów PSL do Europarlamentu. Mićko za Dychę!

Polskie Stronnictwo Ludowe w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem zainaugurowało kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Podczas Okręgowej Konwencji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim ludowcy jednogłośnie podjęli decyzje o kształcie listy PSL we wspólnym  okręgu wyborczym.
Listę dziesięciorga kandydatów Stronnictwa otwierają Prezesi Zarządów Wojewódzkich PSL: Jolanta Fedak z Ziemi Lubuskiej i Jarosław Rzepa z Pomorza Zachodniego. Wicewojewoda Ryszard Mićko z Choszczna zaczął z uśmiechem od anegdoty na temat ostatniego miejsca na liście, ale po chwili poważnie  przedstawił problemy rolników w dostępie do wsparcia unijnego.
Lista kandydatów PSL do parlamentu Europejskiego z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego:
  1. Jolanta Fedak, Zielona Góra
  2. Jarosław Rzepa, Szczecin
  3. Dorota Korczyńska, Szczecin
  4. Maciej Szykuła, Gorzów Wlkp.
  5. Jan Krawczuk, Darłowo
  6. Czesław Fiedorowicz, Zielona Góra
  7. Tomasz Kulinicz, Nowogard
  8. Agnieszka Odachowska, Pyrzyce
  9. Barbara Kucharska, Dobiegniew
  10. Ryszard Mićko, ChoszcznoŹródło: zachodniopomorskie.psl.pl

Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)

Sondaż Homo Homini dla WP (05.03.2014)
Sondaż dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4 marca. Zrealizował go Instytut Badania Opinii Homo Homini. Badanie preferencji politycznych prowadzone jest metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI – Computer Aided Telephone Interview) na probie losowo-kwotowej stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby to przynajmniej 1067 jednostek w jednym pomiarze.

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego

Forum Pełczyce uczestnikiem akcji Masz Głos, Masz Wybór Szkoła Liderów i Fundacji Batorego
Dołącz do akcji i zaproś znajomych: forum.pelczyce@gmail.com
Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Zasady licencji: - Pełna treść licencji - Podsumowanie licencji Kontakt z redakcją: forum.pelczyce@gmail.com